Thursday, January 13, 2011

Perkataan Para Imam Agar Mengikuti Sunnah

Perkataan Para Imam Agar Mengikuti Sunnah dan Meninggalkan Pendapat Mereka Yang Menyelisihi Sunnah
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

Allah berfirman:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

maksudnya: "Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)" [Al-A'raaf 7:3]

1. Imam Abu Hanifah

Yang pertama diantara mereka adalah Imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit. Para sahabatnya telah meriwayatkan banyak perkataan dan ungkapan darinya. Semuanya melahirkan satu kesimpulan, iaitu wajibnya berpegang teguh kepada hadis dan meninggalkan pendapat para Imam yang bertentangan dengannya. Diantara ungkapan dan perkataan beliau adalah:

a. إذا صح الحديث فهو مذهبي
"Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku" [